dentista

Actualment la pràctica de l’ortodòncia en adults és una realitat. Cada cop en són més d’adults que busquen una solució estètica o funcional a través de l’ortodòncia, i és que l’única limitació és que no es pot fer ortopèdia dento facial, a no ser que es recorri a la cirurgia.

Cal entendre l’ortopèdia com la ciència que s’encarrega de l’estudi, la prevenció i el tractament de les maloclusions (alteracions en la mossegada) originades per alteracions en el creixement craniofacial. És a dir, que en l’adult no es pot modificar ni influir en el creixement ossi perquè aquest ja s’ha acabat. En els infants, però, si que hi ha creixement, amb la qual cosa es poden col·locar aparells que canalitzin de bon antuvi el creixement, i previnguin o solucionin una maloclusió.

Un cop establert això, cal dir que hi ha moltes eines i tècniques en ortodòncia, que ofereixen una solució molt més còmoda que abans i una estètica compatible amb la vida quotidiana i de relació amb la societat, i que alhora estan ja prou acceptades per la societat.

Dins d’aquestes tècniques trobem l’aparatologia fixa convencional de multibrackets metàl·lics, que té dissenys molt reduïts, amb polits i bisellats de la superfície metàl·lica que redueixen la mida i les molèsties pel frec. També hi ha el bracket estètic, sigui de ceràmica o de safir, que passen molt més desapercebuts i també està ben acceptat.

Entre les alternatives al bracket estètic hi trobem:

  • L’ortodòncia lingual, que són uns brackets cimentats per la cara interior de les dents.
  • Els alineadors invisibles, que són fèrules transparents dissenyades per l’ordinador que contenen informació per a produir moviments de les dents i que es poden posar i treure de la boca, la qual cosa fa possible que el pacient pugui menjar i raspallar-se les dents de manera còmoda i sense l’aparell a la boca.
  • La tècnica Geniova, que combina la força dels arcs de l’ortodòncia fixa amb la mobilitat de la fèrula. És una ortodòncia bastant ràpida i estètica, pensada per solucionar l’apinyament de les dents sense modificar l’oclusió (mossegada) en els sectors posteriors, en aquells pacients adults que demanen una solució estètica al seu problema de les dents. Aquesta tècnica consta de dues fases. A la primera es col·loca l’aparell de Geniova, que és una fèrula segmentada segons el disseny que precisa el pacient, amb arc estètic i brackets virtuals, que es posa i treu de la boca. A la segona fase es col·loquen les fèrules alineadores (sense arcs ni brackets). L’avantatge d’aquest tractament és la combinació de la potència del bracket amb la mobilitat de la fèrula, la qual cosa el converteix en un tipus d’ortodòncia bastant estètica i ràpida.

Com conclusió podem dir que hi ha una gran varietat de tècniques d’ortodòncia que permeten efectuar un tractament eficaç en un adult, que li resolgui els problemes estètics i funcionals adaptant-se a les necessitats i demandes de cada pacient.