centre-timer

La medicina estètica ofereix diversos tractaments segurs i efectius per eliminar el greix localitzat del cos en homes i dones, sense passar per cirurgia. Un dels tractaments estrella de Centre Timer per eliminar el greix localitzat és la Criolipòlisi.

Què és la criolipòlisi?

És una tècnica que va ser desenvolupada per científics del Massachusetts General Hospital i la Universitat de Harvard, que consisteix en l’aplicació de fred (-8º C) fins a la congelació del greix amb l’ajuda d’una màquina especialitzada. És un dels tractaments no invasius més eficaços en la lluita contra les zones de greix localitzat, evitant liposuccions quirúrgiques.

Com és la sessió de criolipòlisi?

La sessió de criolipòlisi és un procediment indolor. Consisteix en l’aplicació d’uns manípuls de vitroceràmica protegits amb gel anticongelant sobre la zona a tractar. La mateixa inducció del fred fa que sigui indolor el procediment. És una tècnica molt segura amb mínima possibilitat de complicacions. Un cop acabada la sessió, el pacient pot tornar a la seva activitat normal.

Les zones més habituals de tractament són l’abdomen, els flancs, les cartutxeres i l’eesquena. Aquest tractament és totalment ambulatori amb un cost molt assumible per qualsevol economia.

Realment ofereix bons resultats?

Les cèl·lules de greix localitzat es destrueixen, alliberen progressivament els seus lípids i en un termini de quatre a sis setmanes es poden observar els resultats amb reducció mitjana de més d’un centímetre de greix dèrmic.

Quina diferència hi ha entre la criolipòlisi i altres tractaments que ja existeixen com la cavitació, la radiofreqüència, o LPG®?

Aquests tractaments el que fan és dissoldre el greix buidant l’adipòcit amb la possibilitat de recuperar-lo amb el temps, mentre que la criolipòlisi destrueix la cèl·lula de greix (Adipoclasia).

És un tractament adient per a tothom?

El tractament de criolipòlisi és apte tant per homes com per dones amb molt poques contraindicacions, que es valoren sempre abans de realitzar el procediment pel servei metge de Centre Timer.

Com sempre, un diagnòstic personalitzat és clau per decidir el tractament més adient.
La criolipòlisi és un tractament mèdic estètic selectiu, molt efectiu, que facilita l’eliminació de greix localitzat sense perjudici pels teixits circumdants i sense condicionar el dia a dia de les persones que se sotmeten a aquest tractament.