Quan comença el curs escolar, una qüestió recurrent és el de les motxilles i l’ús adequat que se’n fa.

Cada cop hi ha més estudis que indiquen que les motxilles s’associen també al dolor d’esquena i que poden crear problemes a llarg termini.

Alguns nens i nenes tenen tendència a sobrecarregar les motxilles i això pot comportar, com hem dit, problemes d’esquena en el futur. La forma de transportar la motxilla, el pes que s’hi inclou i el temps concret de càrrega influeixen en l’aparició de dolor a l’esquena.
Per tant, és important que les motxilles no incloguin objectes innecessaris.

Us fem algunes recomanacions que us poden ser d’utilitat a l’hora d’escollir i preparar les motxilles:

  • No convé que les motxilles superin el 10% del pes corporal del nen o nena. S’han de situar en la zona lumbar, s’han de poder graduar segons l’alçada i el pes ha de quedar repartit entre les dues espatlles.
  • Les motxilles han d’estar ben dissenyades. Han d’ajustar-se correctament i s’han de portar penjades a les dues espatlles (de dos tirants) per equilibrar el pes. Cal evitar les motxilles pesades id’un sol tirant.
  • És millor que la motxilla tingui tirants gruixuts i com més amples millor, així com un respatller encoixinat.
  • L’ús d’un cinturó encoixinat que es pugui cordar a l’altura de l’abdomen o el pit serveix per repartir millor el pes i facilita la subjecció de la motxilla.
  • Les motxilles amb rodes tenen l’avantatge de no sobrecarregar l’esquena, però s’han de saber utilitzar adequadament, perquè si la força que realitza el nen o nena per estirar-la no és uniforme po sobrecarregar-li més un costat que l’altre.
  • Es recomana emplenar-les de dins cap a fora, posant els objectes més pesats i plans enganxats a l’esquena; així es reparteix millor el pes i no es clava a l’esquena.
  • Convé que el nen o nena s’organitzi i deixi preparada la motxilla el dia abans, i que consulti l’horari d’assignatures de l’endemà per assegurar-se que porta tot el necessari.

L’estil de vida sedentari i el baix to muscular també s’associen a patologies de l’esquena.

Per tant:

  • Cal potenciar la musculació de l’esquena i promoure l’exercici físic en els nens i nenes de forma regular.
  • També es recomana evitar dormir de bocaterrosa perquè és perjudicial per a l’esquena; és millorfer-ho boca amunt o de costat.

 

Font: Generalitat de Catalunya