psicòleg

La psicoteràpia tracta de la nostra relació amb el món i, sobretot, de la nostra relació amb nosaltres mateixos. Junts, podem gestionar períodes difícils en la teva vida o intentar comprendre i resoldre el que et preocupa, sigui recent o vingui de lluny. Com a resultat de la feina que fem junts, aconseguiràs reduir el nivell de malestar i milloraràs la teva qualitat de vida.

Potser això signifiqui haver de fer les paus amb una història familiar dolorosa, cercar un propòsit o direcció a la vida, o explorar com pots mantenir una relació amb una altra persona sense perdre la teva identitat. També pot significar aprendre a creure en tu mateix, i en les teves sensacions i idees, de manera que puguis trobar en tu mateix què és el millor per a tu i què et fa sentir bé.

També mirarem d’entendre i millorar l’impacte de patrons personals dolorosos, com la tendència a l’ansietat o la depressió, les dificultats per dir que no (quan ho vulguis dir), un diàleg intern crític i autodestructiu…

És possible que en un principi no sàpigues exactament què necessites, o què et passa, i que l’únic que sàpigues és que et vols trobar millor, respecte a tu mateix i al món que t’envolta, i trobar una direcció, sigui la que sigui. Tot això és normal, i precisament és això el que fem en la primera entrevista, on trobarem una direcció inicial en la qual haurem de treballar junts, tot i que és possible que, més endavant, vagin apareixent altres qüestions.

A partir d’aquí, s’obre un camí que iniciarem junts i en el qual jo t’acompanyaré, però tu sempre seràs el protagonista. Perquè no hi ha millor expert en tu que tu mateix.