fotosensibilitat

Les vacances d’estiu són unes dates perfectes per gaudir de la platja, la piscina o la muntanya. Cal però, prendre precaucions per tal d’evitar incidents provocats per l’exposició al sol, especialment si s’està utilitzant algun medicament amb capacitat coneguda de fotosensibilització.

La  fotosensibilització induïda per fàrmacs, és la reacció adversa que es presenta a la pell com a resposta a la interacció de la radiació solar amb substàncies químiques que es troben a la superfície cutània després de l’administració tòpica o sistèmica dels fàrmacs.

Es pot manifestar com a reaccions fototòxiques i com a reaccions fotoal·lèrgiques, en funció del mecanisme fisiopatològic i les manifestacions clíniques:

1. Reaccions de Fototoxicitat:

El fàrmac dipositat a la pell, absorbeix l’energia lumínica i l’allibera a les cèl·lules cutànies danyant les seves estructures, actuant sobre l’ADN i/o les membranes cel·lulars.

2. Reaccions de Fotoal·lèrgia:

Per efecte de la radiació, el fàrmac es transforma en un fotoproducte amb poder antigènic que desencadena la reacció al·lèrgica per un mecanisme immune.

La reacció fotoal·lèrgia precisa d’un contacte previ amb el fàrmac fotosensibilitzant i un període de latència en el qual l’organisme es sensibilitza progressivament.

Generalment, les reaccions fotoal·lèrgiques es deuen a medicaments que s’apliquen tòpicament. Una vegada desenvolupada la reacció, també apareix amb l’administració del fàrmac per via sistèmica (oral o parenteral).

Es presenta amb persones amb determinada predisposició i la resposta depèn del sistema immunitari propi de cada individu.

Fàrmacs Fotosensiblitzants

Per conèixer els fàrmacs que poden produir reaccions fotosensibilitzants es recomana sempre consultar la fitxa tècnica.

Es pot consultar una taula orientativa d’alguns medicaments que poden causar reaccions de fotosensibilitat AQUÍ.

Cal considerar que alguns principis actius i excipients tòpics també poden produir aquestes reaccions.

De totes les substàncies fotosensibilitzants, cal destacar aquells que tenen més alt risc de produir fotosensibilitat:

1. Fàrmacs fotosensibilitzants sistèmics

 • Antiacneics: Isotretinoïna, Àcid Retinoic, Adaptalèn.
 • Antiarítmics: Amiodarona, Quinidina
 • Antibiòtics: Quinolones, Sulfonamides, Tetraciclines
 • Antidepressius: Antidepressius tricíclics (Imipramina Amitriptilina Doxepina, Nortriptilina, Amoxapina, Clomipramina, Protriptilina, Trimipramina)
 • Antineoplàsics: Dacarbazina
 • Antiinflamatoris no estereoídics (AINE’s): Piroxicam
 • Antipsicòtics: Fenotiazinas (Clorpromazina, Prometazina, Tioridazina, Perfenazina)
 • Antihipertensius: IECA (Captopril, Enalapril, Fosinopril, Ramipril, Trandolapril)
 • Antidiabètics orals: Sulfonilureas (Clorpropamida, Tolbutamida, Glimepirida, Glipizida, Gliburida, Glibenclamida, Gliclazida, Gliquidona, Glisentida)

2. Altres Sensibilitzants tòpics

 • Ingredients de cremes solars: benzofenonas

pillsRecomanacions per evitar les reaccions de fotosensibilitat

 • Mínima exposició a la radiació solar, sobretot durant l’estiu inclòs l’exposició a les fonts artificials de radiació UV.
 • La utilització de roba adequada, capells, gorres, ulleres de sol de qualitat òptica contrastada.
 • Recordar que les ombres poden reduir la radiació UV directa, però no la indirecta procedent de superfícies properes, com la neu, sorra, aigua i altres.
 • Els fotoprotectors tòpics poden complementar les recomanacions anteriors, especialment els d’ampli espectre, que protegeixen de les radiacions UV-A i UV-B. Alguns d’aquests protectors poden causar també fotosensibilitat degut al contingut en: àcid aminobenzoic, cinamats i benzofenones. No obstant això, els que contenen avobenzona, diòxid de titani o òxid de zinc es poden utilitzar sense problema, malgrat ser més efectius per a les radiacions UV-A.
 • En alguns casos pot ser recomanable que, si el medicament fotosensibilitzant és d’una dosi diària, administrar-lo a la nit. D’aquesta manera es reduiria la concentració de fàrmac en els moments de major exposició a la llum solar.