consulta-especialitats-mediques

Quines són les principals patologies que tracten en la seva especialitat?

La Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia abasta un extens ventall de patologies. Inicialment podem dividir aquelles lesions traumàtiques, de major a menor energia, produïdes de manera casual, esportiva, accidents de tràfic. Aquestes lesions poden requerir o no tractament quirúrgic.

Un altre gran grup de patologies es produeix pel desgast i l’alteració de la funció articular que genera dolor i limitació per les activitats bàsiques amb disminució en la qualitat de vida del pacient. Aquest tipus de patologia requereix un abordatge primitiu, modificació i adequació de l’estil de vida. Quan la prevenció i el tractament físic fracassa, la Cirurgia Ortopèdica ofereix diversos procediments quirúrgics dirigits a restablir una funció articular normal.

Quins procediments destacaria actualment en la seva especialitat, en relació als resultats obtinguts?

Un procediment del qual obtinguem grans resultats i que avanci en la seva indicació és l’artroscòpia de maluc. Es tracta d’una cirurgia mínimament invasiva que permet tractar diferents patologies intra i extraarticulars.

El desenvolupament d’instrumental específic i l’aplicació de diferents tècniques quirúrgiques permeten una major accessibilitat i seguretat sobre l’articulació del maluc, facilitant una ràpida recuperació del pacient amb un retorn a la seva activitat habitual i esportiva.

“Actualment es fa imprescindible, especialment en cirurgia protèsica articular, l’ús de la tecnologia per la planificació preoperatòria.”

La tecnologia juga un paper important en les seves intervencions quirúrgiques?

Sí. Actualment es fa imprescindible, especialment en cirurgia protèsica articular, l’ús de la tecnologia per la planificació preoperatòria. També, des de fa anys, comptem amb equips i sistemes informàtics per assistir a la implantació de les pròtesis de genoll i de maluc, la cirurgia assistida amb ordinador.

El principal factor per obtenir un bon resultat en la cirurgia protèsica, és la posició adequada i precisa dels implants. Un sistema de navegació informàtic ens guia intraoperatòriament a la correcció dels nostres talls ossis, l’equilibri dels lligaments, la posició de la pròtesi de prova… El sistema ens informa de com es comporta la pròtesi dinàmicament i ens permet fer aquestes comprovacions i correccions fins i tot amb la pròtesi definitiva col·locada. Aquest sistema millora en gran mesura la tècnica d’implantació i els resultats.

Existeixen tècniques per accelerar la recuperació del pacient?

El temps de recuperació, després d’una intervenció quirúrgica, depèn de diversos factors, molts d’ells estan relacionats amb les característiques i comorbiditats del mateix pacient. Algunes tècniques com la de l’abordatge anterior de maluc per la implantació de la pròtesi escurcen els terminis de recuperació. La cirurgia artroscòpia també pot facilitar una recuperació més ràpida en relació amb la cirurgia oberta.

Algun procediment a destacar en relació a la seva novetat o controvèrsia?

Possiblement les teràpies biològiques per la regeneració i preservació articular són les línies d’investigació que més s’estan desenvolupant i ens aportaran noves opcions de tractaments dirigits a la curació dels teixits i, a la seva recuperació estructural.