proves-oida

Alguna vegada ha sonat el telèfon i no l’ha sentit? Necessita posar el volum de la TV més alt que la resta de la família?

Actualment estem vivint en l’era de la comunicació, i aquest fet ens permet tenir la capacitat de comunicar-nos amb el nostre entorn, i poder fer ús de totes les noves tecnologies.

Si les capacitats auditives de la persona estan molt reduïdes i les clàssiques ajudes auditives són insuficients, existeixen avui en dia sistemes d’alerta que permeten a les persones amb un grau alt de discapacitat continuar en comunicació amb el seu entorn.

Fins no fa massa temps per sentir bé la TV, un bon ajut era l’ús d’auriculars amb cables o via infrarojos. Actualment, mitjançant l’adaptació d’un mòdul extern al qual podem comunicar directament els audiòfons i millorar la qualitat de l’audició mantenint un volum normal de la TV.

Altres ajuts auditius poden ser: despertadors d’alta intensitat o amb estímuls visuals, telèfons amb altes intensitats de volum, sistemes de vídeo-vigilància, o polseres vibratòries que permeten saber si hi ha algú a la porta o per exemple si el nadó plora.

Molts d’aquests dispositius presenten connexions Bluetooth o wi-fi que, a part de connectar-nos amb l’entorn, són capaços d’interconnectar-se entre ells per tal de brindar-nos una experiència única.

Les noves tecnologies ens obren un futur on podrem trencar les barreres que aïllen a les persones amb dificultats auditives.