Dr. Alejandro Carrascosa, Departament de Periodòncia Clínica Santa Tecla

La Gingivitis i la Periodontitis són les malalties més freqüents de les genives i constitueixen la malaltia periodontal. La periodòncia és l’especialitat de l’odontologia que té cura i tracta les malalties dels teixits que suporten les dents. Així mateix prevé la pèrdua dental i aconsegueix tornar la salut, la funció i l’estètica bucal. La malaltia periodontal és molt freqüent i afecta el 80% de la població a partir dels 30 anys d’edat, sent la primera causa de pèrdua de dents en la quarta dècada de la vida. És una malaltia infecciosa, crònica, d’origen bacterià, que afecta tant a les genives com als teixits que suporten la dent (l’os) i que si no es tracta adequadament, conduirà sempre a la pèrdua d’aquestes.

Les malalties periodontals són curables i en la majoria dels casos és possible frenar la progressió de la pèrdua d’os. Un cop eliminada la infecció, el tractament consisteix a mantenir els resultats obtinguts per poder tenir una boca sana i funcional. A més, la periodòncia pot tornar en alguns casos l’os o la geniva perduda mitjançant unes tècniques molt predictibles i amb resultats a llarg termini molt bons.

Per totes aquestes raons és important la detecció precoç d’aquesta malaltia i fer controls regulars per tal de disminuir la pèrdua de dents, a curt i llarg termini, alhora que resulta més econòmic i senzill per al pacient.