porc vietnamita

Cada vegada més ens trobem a la clínica amb famílies que opten per l’adquisició com a animal de companyia dels anomenats “animals exòtics” o NAC (nous animals de companyia).

Però, què és un animal exòtic?

Segurament en el primer que has pensat és en animals “estranys” com aranyes, escorpins, serps… podríem resumir·ho en una frase, un animal exòtic és tota mascota que viu a casa i no és un gos ni un gat.

Cures necessàries

Cada espècie animal requereix unes condicions específiques d’alimentació, allotjament i cures bàsiques, ja que segueixen tenint les mateixes necessitats que a la naturalesa. Per exemple, els conills passen la major part del dia menjant herba, per la qual cosa la base de la seva dieta ha de ser herba (70%). Els amfibis i rèptils necessiten unes condicions d’humitat i temperatura adequades, la qual cosa pot fer que el seu manteniment sigui més complex i costós…

Tot això és molt important, ja que la majoria de les malalties que afecten els animals exòtics es deriven d’unes cures inadequades per part dels seus propietaris, normalment per desconeixement o per no rebre la informació correcta.

Visita el teu veterinari

És important buscar l’assessorament d’un veterinari especialitzat en animals exòtics per conèixer bé totes les necessitats de l’espècie en qüestió. Seria bona idea buscar el consell en un veterinari d’exòtics abans d’adquirir una mascota, i molt important també una primera revisió mèdica després de la compra de la mascota.