Ecografia

L’ecografia és una eina molt important en l’obstetrícia moderna i és indispensable per a la Medicina Fetal.

Amb la introducció de l’ecografia i la visualització del fetus durant l’embaràs, hem passat de determinar la posició fetal mitjançant maniobres externes a poder estudiar-ne amb detall l’anatomia i la fisiologia.

L’ecografia avui en dia, constitueix una extensió dels nostres sentits que ens permet veure el que succeeix durant l’embaràs, i ha estat l’element bàsic sobre el qual s’han desenvolupat les tècniques de diagnòstic prenatal i control del benestar fetal que existeixen avui en dia.

Aquests factors han permès als pares un reconeixement menys abstracte del seu futur fill, i des del punt de vista mèdic, la importància del fetus com a pacient.

En els darrers temps la tecnologia de l’ecografia 3D/4D, que fins fa poc només es feia servir per a ajudar en el diagnòstic d’anomalies fetals, s’ha popularitzat molt entre les parelles embarassades perquè tenen un important impacte emocional i psicològic, ja que durant l’exploració poden veure al seu fill somriure, badallar o respondre a estímuls en temps real, fet que reforça el vincle afectiu amb ell.

És per això que l’ecografia 3D/4D és una experiència única i inoblidable per a totes les parelles que esperen ansioses conèixer al seu nadó i imaginen com serà.

L’ecografia 4D permet visualitzar al nadó en volum (3 dimensions) i moviment en temps real, i és una excel·lent oportunitat per a veure el teu nadó abans que neixi. El millor moment per a realitzar-la és entre les setmanes 28 i 32 d’embaràs.