Retinografia

Què és l’OCT?

La Tomografia de Coherència Òptica (OCT) en Oftalmologia és una tecnologia òptica no invasiva basada en llum mitjançant la qual s’obtenen imatges histològiques de l’ull per seccions, en plans transversals o frontals, que poden ser visualitzades i analitzades.

Els HD-OCT (High Definition OCT) permeten obtenir imatges en molt alta resolució i sensibilitat, permetent la visualització de les microestructures profundes de l’ull i la retina sense contacte.

Per a què serveix?

L’OCT en Oftalmologia serveix per facilitar i documentar el diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties de l’ull, principalment de la Retina, el Nervi Òptic i el Segment Anterior, destacant la seva utilitat en tres de les malalties oculars més prevalents: DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat), Glaucoma i Retinopatia Diabètica.

I què és l’Angiografia-OCT?

L’Angiografia-OCT és un nou mètode diagnòstic que només permeten realitzar els HD-OCT més moderns, mitjançant el qual es poden visualitzar les estructures vasculars (venes i artèries) de la retina i la coroides en tres dimensions de forma no invasiva sense la necessitat d’injectar contrast per la vena, a diferència dels mètodes més antics.