persona-gran

Un bacteri que provoca una infecció dental podria estar implicat en l’Alzheimer, segons la recerca d’un equip internacional. Els investigadors també han demostrat que un fàrmac que actua contra aquest bacteri pot aturar la destrucció de neurones.

El bacteri P. Gingivalis produeix la inflamació del periodonci, el teixit que aguanta les dents i que inclou, entre altres elements, les genives. Però també se l’ha identificat com a factor de risc en altres malalties inflamatòries, pulmonars i fins i tot cardíaques.

Un estudi amb ratolins ha demostrat que el bacteri havia arribat al cervell i que promovia la producció de beta amiloide, un component de les plaques
que s’observen en els malalts d’Alzheimer.

“Un fàrmac que actua contra aquest bacteri pot aturar la destrucció de neurones”

Amb les proves fermes que relacionen el bacteri P. Gingivalis i Alzheimer, es continua en la recerca abans d’assegurar que el bacteri està expressament implicat en la causa de la malaltia.

L’octubre de l’any 2018 es van fer públics els resultats de la fase d’1 assaig clínic que va comunicar l’efecte positiu d’un fàrmac en les proves cognitives fetes a malalts d’Alzheimer que n’havien pres. Aquest avanç fa que es continuï amb la recerca durant el 2019 amb assajos en persones amb Alzheimer en estadis entre lleugers i moderats.