Aplicació de crema solar protectora a sobre la pell

El sol és una font de salut i benestar i és imprescindible per la vida. Intervé amb la síntesi de la vitamina D, necessària per fixar el calci als ossos i prevenir el raquitisme, i alhora afavoreix la circulació sanguínia i millora el tractament d’algunes malalties de la pell.

El sol per si mateix no és perjudicial, però cal evitar la sobreexposició a les radiacions solars prenent-lo amb cura per rebre els beneficis i evitar els riscos derivats d’una exposició excessiva (cremades solars pell i ulls, envelliment, taques i lesions cutànies i càncer de pell). S’ha de tenir en compte que, més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i l’adolescència.

El bronzejat és la resposta de la pell davant l’agressió que li produeixen les radiacions solars com a mecanisme de protecció. Aquest és degut a la producció d’una substància que dóna color a la pell, anomenada melanina, la qual evita que les radiacions solars més perjudicials penetrin a la pell.

Mesures de protecció davant l’exposició al sol

  • Començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, de les 12.00 h a les 16.00 h, especialment durant els mesos d’estiu.
  • Utilitzar barrets d’ala ampla, per protegir també el coll i les orelles, i cobrir-se el cos amb roba (preferentment de color clar i de fibra natural), sobretot en cas d’estar-se llargues estones exposats al sol.
  • Utilitzar un filtre solar amb factor de protecció a les radiacions A i B elevat (superior a 20). Aplicar-lo sobre la pell ben seca per tot el cos i en quantitat suficient, uns 20 minuts abans de l’exposició al sol, sense oblidar les orelles, el nas i els llavis. Renovar l’aplicació periòdicament després de banyar-se o si se sua molt.
  • Dur ulleres de sol que filtrin les radiacions ultraviolades A i B, preferiblement amb banda lateral.
  • Utilitzar protecció solar encara que estigui núvol.
  • Beure aigua o líquids sense alcohol per evitar la deshidratació.
  • Evitar les polvoritzacions de la pell amb aigua durant les exposicions
  • Evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible. En cas de dubte, consulti al seu farmacèutic.
  • No aplicar a la pell perfums i colònies que continguin alcohol i essències vegetals, perquè són fotosensibilitzant.

Cremes de protecció solar

Les cremes de protecció solar contenen substàncies que actuen com a filtres solars, reduint la quantitat de radiacions que penetren a la pell, evitant les cremades i els canvis degeneratius de la pell, si s’utilitzen adequadament.

Per quantificar la capacitat de filtre de les cremes de protecció solar, s’utilitza l’anomenat Factor de Protecció Solar (FPS). El FPS ens indica el temps que podem exposar-nos al sol sense risc de cremades. Com més alt és el FPS, més alta és la protecció a les radiacions solars.

Recordi: cal començar per un FPS alt, sobretot la primera setmana d’exposició solar, i anar rebaixant-lo en els dies posteriors.