creu-blanca-miopia

En els últims anys, el temps que els més petits dediquen a les pantalles ha crescut considerablement en contraposició al que dediquen a fer activitats a l’aire lliure, que ha disminuït. L’aparició de noves tecnologies i l’ús continuat de dispositius digitals (que ens obliguen a fixar repetidament la visió a una distància a la que no estàvem acostumats) incideixen negativament en el desenvolupament de les capacitats visuals de l’infant i afecten el seu aprenentatge.

Aquests nous hàbits, que segurament tornen a posar-se de relleu amb la tornada a les aules després de les vacances de Nadal, poden explicar el considerable creixement d’infants amb miopia durant l’última dècada. Estudis recents mostren com, en una generació, els infants amb miopia han augmentat en un 66% i l’increment també es fa evident entre els adolescents, especialment durant l’època escolar de més estudi. Avui dia, a Europa la miopia ja afecta al 25% de la població, una xifra que es preveu que continuï augmentant fins el 50% l’any 2020.

La miopia és un defecte de la visió que no permet als nostres ulls enfocar correctament els objectes situats a certa distància, fent que els vegem borrosos. Apareix per culpa d’un creixement excessiu de l’ull, de manera que no pot aconseguir l’enfoc necessari per veure nítidament les imatges i interpretar-les correctament. Això explica que es desenvolupi generalment en infants i adolescents degut al procés de creixement de l’ull durant la infància. A més, incrementa el risc de patir altres malalties oculars en edats més avançades (un risc que no està relacionat amb el grau de miopia que es pateix), per la qual cosa és important tractar-la i fer-ne un seguiment acurat, per controlar-la i reduir els seus efectes; garantir el benestar, l’aprenentatge i el desenvolupament de l’infant, i evitar l’aparició de problemes oculars més greus. Si no es tracta i la miopia no frena, l’ull creix més del que hauria i es torna més vulnerable, afavorint amb els anys l’aparició d’altres afectacions com poden ser el despreniment de retina, les cataractes o el glaucoma.

Per corregir la miopia i impedir que continuï creixent, cal fer-ne un bon seguiment i posar-se en mans d’un professional de la visió que pugui assessorarnos i ens indiqui què és el més adequat per a cada cas. Hi ha diversos tractaments que poden aturar el creixement de la miopia i minimitzar el risc de causar limitacions importants o canvis estructurals en la retina, com poden ser la teràpia visual i l’ortoqueratologia, un tractament que corregeix el defecte mentre es dorm mitjançant lents de contacte especials que no cal portar durant el dia.