fertilitat

El gran repte de la fertilitat en les societats avançades no és altre que l’edat en què les parelles decideixen concebre el seu primer fill. Deixant de banda problemes de salut específics, que comporten esterilitat, tant per part de l’home com de la dona, la proporció dels quals no s’ha modificat en els darrers anys, el primer problema de dificultat per tenir fills, en aquests moments, és l’edat materna.

Els estudis poblacionals més recents mostren una disminució clara de la capacitat per aconseguir una gestació ja a partir dels 35 anys. Moltes parelles de més de 30 anys ens consulten sorpreses, perquè fa uns mesos que busquen “un embaràs” i aquest no arriba amb la facilitat que ells havien suposat.

Cal tenir en compte que només 2 ó 3 de cada 10 embrions humans són viables per arribar a ser un nadó. Sabem que en condicions òptimes de salut, una dona als 30 anys triga de mitjana sis cicles menstruals ovulatoris per aconseguir una gestació. Als 40 anys una dona té unes possibilitats del 4% d’aconseguir una gestació natural després d’un any de relacions amb una parella fèrtil.

“Només 2 ó 3 de cada 10 embrions humans són viables per arribar a ser un nadó”

Tot això ens fa reflexionar i està induint a canvis sociològics, que porten a buscar solucions tècniques que permetin preservar la fertilitat, en edats en què actualment les dones joves no troben el moment o la situació adequada per ser mares.

Els avenços en el camp de la criopreservació d’òvuls permeten conservar la fertilitat per al moment més idoni, tot recollint i “congelant” òvuls en edats ideals per aconseguir gestacions futures.