Els dolors crònics més freqüents són els de tipus nociceptiu musculoesquelètic que suposen el 70% de les consultes. Entre ells, els més freqüents són els dolors lumbars crònics. Un 80% de la població pateix en algun moment de la vida un episodi de dolor lumbar i, d’aquests, el 10% es cronifica.

En menys freqüència, en un 10-20%, estan els dolors neuropàtics com la neuràlgia del trigemin i altres cefalees. Finalment, entorn el 8% són per causa oncològica. Afortunadament, cada vegada s’avança en les taxes de supervivència d’aquests malalts.

Hàbits poc saludables, la causa

El tabac, la mala alimentació, l’excés de pes, el sedentarisme i la manca d’exercici físic són factors negatius molt importants en el desenvolupament i cronificació de determinades patologies, sobretot degeneratives, que a la llarga provocaran els quadres de dolor crònic.

D’altra banda cada cop es viu més anys i de forma més activa, cosa que fa augmentar també els quadres de dolor crònic derivats de la degeneració de teixits en persones d’edat avançada. Cada vegada és més freqüent la voluntat de realitzar activitats amb percepció de dolor crònic que els impedeix mantenir-se actius. Ajudar a que ho puguin ser, és un repte.

El dolor crònic es tracta, no es cura

Cal tenir clar que el dolor crònic en la majoria dels casos no es cura, requereix un tractament i control de per vida.

L’objectiu és que el pacient no vegi afectades ni interferides les seves activitats diàries habituals i les seves relacions personals i familiars per culpa del dolor. Tractaments d’última generació permeten alleugerir-lo i reintegrar-los a una vida personal i laboral normal.

A la vegada és indispensable adoptar hàbits saludables com una bona alimentació i l’exercici físic periòdic, ja que aquest està demostrat científicament que és sense cap dubte un dels millors tractaments contra el dolor crònic.