imatge-principal

La majoria de les biòpsies es realitzen a cegues, això obliga a agafar entre 8-10 mostres per cada zona de la pròstata guiat únicament per ecografia. Al ser mostres aleatòries no dirigides a la pròstata hi ha un 25% de probabilitats de no detectar una pròstata amb tumor. És important destacar que l’ecografia únicament ens ofereix una imatge anatòmica, és a dir, les zones de la pròstata. No ens mostra les zones de sospita de lesió. El principal inconvenient d’aquesta tècnica és que si surt negatiu, no ens assegura que estem lliures de malaltia (falsos negatius) obligant a realitzar-nos una segona biòpsia o a prendre una decisió errònia.

biopsia-fusioLa Ressonància Magnètica multiparamètrica ha demostrat ser una tècnica no invasiva que detecta amb gran fiabilitat les zones patològiques amb sospita tumoral retardant el màxim la necessitat de realitzar una biòpsia innecessària. A més, permet delimitar amb gran precisió la zona anatòmica de la pròstata. Gràcies a la fusió de les imatges ECO-RMN podem realitzar biòpsies dirigides disminuint així la quantitat de mostres necessàries adquirides, el percentatge d’infeccions i el més important la incertesa de si hem aconseguit agafar una mostra de la zona tumoral o no.