planta_medicinal

Les plantes medicinals són efectives?

L’eficàcia real de la majoria de les plantes medicinals es desconeix, ja que en poques ocasions s’han avaluat en assajos clínics de qualitat que proporcionen proves sòlides de la seva eficàcia.

Tot i el seu ús tradicional, l’eficàcia d’algunes plantes medicinals és encara dubtosa.

Tenen efectes secundaris?

Tota planta medicinal que té un efecte pot provocar efectes adversos no desitjats. Que siguin naturals no vol dir que siguin innòcues de per si.

Si en preneu i experimenteu un nou símptoma, cal que el considereu com un potencial efecte secundari. Interrompeu-ne el tractament i n’informeu el professional sanitari de referència.

Hi ha altres riscos?

Algunes plantes medicinals poden augmentar o disminuir l’eficàcia d’altres medicaments i poden generar complicacions en les operacions quirúrgiques (per exemple, la Kava, la Valeriana, l’All, el Gingko biloba, entre altres).

Els usuaris freqüentment no són conscients del fet que tots els preparats que han estat elaborats a base de plantes medicinals són medicaments i que, per tant, a més de tenir efectes secundaris poden també modificar l’efecte d’alguns medicaments convencionals.

“les plantes medicinals, si se’n fa un ús responsable, es poden prendre de forma segura per al tractament i l’alleugeriment d’algun malestar.”

I la qualitat?

La fabricació de preparats a partir de plantes medicinals, però no dels productes que es venen a granel, està sotmesa a una regulació per garantir la seva qualitat. Es recomana adquirir-los en establiments que, com les farmàcies, ofereixin garanties.

Li he de dir al metge què en prenc?

Cal consultar el metge abans d’iniciar el tractament amb plantes medicinals i que informeu que n’esteu prenent als professionals sanitaris que us atenguin, especialment si teniu programada una operació.

Si us esteu tractant amb alguna planta medicinal o valoreu fer-ho pròximament, és convenient que feu aquestes tres preguntes al professional sanitari de referència:

  • La planta medicinal ha demostrat la seva eficàcia?
  • Pot afectar la medicació que estic prenent?
  • Quins són els possibles efectes adversos?

D’altra banda, si esteu prenent alguna planta medicinal i teniu programada una operació, informeu-ne el metge i el cirurgià.

Quan cal evitar-ne l’ús?

Com a mesura de precaució general, es recomana reduir-ne sempre que sigui possible la utilització en les persones més vulnerables, com els nens i les dones embarassades (o que planegen un embaràs), en període d’alletament o aquelles persones amb una malaltia de base greu o d’edat avançada. En cas que es facin servir es recomana informar-ne el metge.