baixa_visió

Degut a la longevitat de la població i l’increment exponencial de la miopia cada cop ens trobem davant més casos de baixa visió. Resulta de  vital importància que les persones que en pateixen estiguin des d’un començament ben acompanyades i informades de la seva condició i de les diferents possibilitats davant de tal estat de xoc i desorientació.

Tenir baixa visió implica tenir dificultat o incapacitat per a desenvolupar-se de forma autònoma durant el dia a dia, perquè moltes de les activitats i tasques diàries es veuen altament afectades. Aquesta limitació és un factor de risc d’exclusió social de gran magnitud i provoca molts cops l’aïllament de les persones que en pateixen, frustració i depressió.

Es considera que una persona té baixa visió quan en el millor dels dos ulls, tot i posant correcció òptica, ulleres o les lents de contacte, la seva visió es queda igual o per sota d’un 30% o bé, té un camp visual inferior a 20 graus. Tot i les consideracions no hi ha només una única manera de veure amb baixa visió, ja  què les causes que l’ originen en són moltes, la majoria de les quals estan associades a malalties oculars com ara la  Degeneració Macular, Glaucoma, Retinoapatia Diabètica, Retinosis Pigmentaria, Miopia Magna… Però també com a conseqüència d’accidents,  traumatismes, lesions neurològiques, malformacions congènites, malalties infeccioses,etc.

Conviure amb la baixa visió i combatre contra les seves limitacions és difícil però no impossible. De la mateixa manera que un audiòfon facilita l’audició, una ajuda de baixa visió facilita realitzar les tasques visuals habituals com  ara llegir, veure ordinador, mirar televisió, veure els números del telèfon…Gràcies a l’ajuda òptica s’aconsegueix potenciar la resta de visió útil que manté l’afectat, i que les persones amb baixa visió puguin continuar gaudint d’una vida activa.

Les ajudes de baixa visió són per tant un complement imprescindible als tractaments mèdics i quirúrgics  i mai una solució definitiva, ja que esta lligada sempre al curs de la pròpia malaltia.

Avui dia existeix un ampli ventall d’ ajudes visuals i cal saber escollir la
correcta. Per un costat, les més tradicionals, les ajudes òptiques que mitjançant la combinació de lents o sistemes de lents  (lupes, telescopis, microscopis…) obtenim una magnificació de l’objecte a observar.  I per altra banda, en plena revolució tecnològica, les lupes electròniques i dispositius digitals. Ajudes de